Kamera samochodowa w pigułce!

Przezorny zawsze ubezpieczony – te słowa powinny znaleźć się w sercu każdego kierowcy. Nie powinno więc nikogo dziwić, że tzw. kamery samochodowe stają się coraz bardziej popularne. Ten artykuł wprowadzi czytelnika w świat wideorejestratorów.

Co to jest kamera samochodowa oraz w jakich sytuacjach może być użyteczna?

Zadaniem każdego wideorejestratora jest uwiecznienie tego, co w danej chwili wydarzyło się na drodze oraz przedstawienie takich danych jak prędkość czy trasa, którą przebył pojazd, na którym urządzenie zostało zainstalowane. Zatem wideorejestrator, potocznie kamera samochodowa to urządzenie służące do rejestracji i pomiaru wszystkich czynników mających wpływ na bezpieczeństwo podczas każdorazowego przejazdu konkretnym samochodem. Dysponując taką definicją można przejść do odpowiedzi na pytanie: w jakim przypadku kamera samochodowa znajduje zastosowanie?

Podstawowym przeznaczeniem kamery samochodowej jest posłużenie się nią jako środkiem ochrony (dowód procesowy) wymierzonym przeciwko nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli przez funkcjonariuszy policji oraz sprawcy wypadku. Zarzut przekroczenia prędkości może zostać sformułowany nieprawidłowo w tym sensie, że urządzenie służące do pomiaru prędkości okaże się wadliwe. Wtedy nagranie z kamery samochodowej stanowi dobrą podstawę dla odparcia zarzutu. Podobnie gdy dojdzie do wypadku, urządzenie wideorejestrujące pozwala zrekonstruować z dużą dokładnością stan faktyczny i odtworzyć sekwencje wydarzeń, które złożyły się na wypadek. Jest to więc bardzo pomocne w zachowaniu dokładności i prawidłowości wszystkich czynności podejmowanych przez służby w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymierzania sprawiedliwości. Poza tym takie nagranie ma wymiar edukacyjny – pozwala tworzyć materiał, z którego tworzone mogą być filmy instruktażowe.

Nagranie z kamery samochodowej, a system prawny w Polsce.

Co do zasady nie ma restrykcyjnych przeciwwskazań dla używania nagrania z kamery samochodowej jako dowodu w sądzie. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że istnieją pewne przesłanki, które otwierają drogę do podważenia wiarygodność takiej formy dowodu. Po pierwsze nagranie nie może być edytowane, tzn. musi być oryginalne. Nie można edytować kodu zapisu w jakiejkolwiek formie. Z tym poniekąd wiąże się drugi aspekt wiarygodności nagrania jako dowodu w sądzie – film musi być wykonany w takiej jakości, żeby nie można było zakwestionować jego przejrzystości. Jeżeli obraz jest nieczytelny no to nie można określić jednoznacznie niektórych danych np. numeru rejestracyjnego samochodu, czy znaków szczególnych sprawcy to naturalnym jest, że takie dowód nie wnosi niczego do sprawy. No i chyba najważniejsze, nagranie musi przedstawić miejsce wypadku w chwili jego zdarzenia. Z powyższego wynika dodatkowo istotna teza – nośnik zapisu nie jest pozbawiony znaczenia. Trzeba zawsze brać poprawkę na to, że nośnik na którym dostarczy się nagranie przed sąd musi zostać zbadany przez biegłych pod względem jego autentyczności. To wydłuża proces w takiej proporcji, że im bardziej niepowiązany z kamerą nośnik tym potencjalnie więcej procedur może się wiązać z ustaleniem jego wiarygodności. Należy zatem zadbać o to, aby nośnik sam o sobie świadczył, że jest prawdziwy np. jeżeli nagranie zostało zapisane bezpośrednio na ten nośnik. Liczyć trzeba się również z tym, że każdy dowód musi być przeznaczony do wglądu dla strony przeciwnej. Tym samym należy sporządzić autoryzowaną kopię nagrania na innym nośniku.

kamerka samochodowa w aucie na przedniej szybie

Bardzo ważne! Przekazanie nagrania stanowiącego dowód w sprawie to właściwie obowiązek posiadacza nagrania. Zabronione natomiast jest publikowanie w sieci jakiegokolwiek nagrania, które mogą naruszać dobra osobowe osób trzecich lub nawet samego sprawcy. Katalog przesłanek naruszenia dobra osobistego w tym szczególności dóbr związanych z wizerunkiem jest bardzo szeroki (mogą to być nawet informacje nie wprost, np. marka samochodu, lub tablica rejestracyjna innego samochodu) nie należy zatem robić niczego na własną rękę. Poza przezornością kierowca powinien kierować się też rozsądkiem, dlatego ogólnym zaleceniem dla każdego kierowcy jest aby w sytuacjach wątpliwych udawać się do specjalisty, tj. prawnika.

Jak zbudowane są kamery samochodowe?

Kamery różnią się właściwościami jej składowych komponentów. Przede wszystkim jaką jakość obrazu zapewnia kamera, czyli maksymalna rozdzielczość, w której mogą zostać wykonane nagrania. Standardem jest HD (1280×720), które pozwala uniknąć nieostrości obrazu, co wydaje się być kluczowe zwłaszcza w procesie dowodowym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że kamery są tworzone również w wariancie wstecznym, a to znaczy, że rejestrowany jest obraz z tyłu. Może to powodować, że kamery samochodowe są przydatne również z innego powodu. Jeżeli połączyć tę cechę kamery (znajdowanie się również z tyłu pojazdu) z faktem istnienia wyświetlacza to otrzymamy funkcję praktyczną tj. poszerzenie pola widzenia kierowcy w przypadku wykonywania manewrów związanych z wycofywaniem pojazdu i nie tylko. Kamera samochodowa może (nie musi!) obsługiwać tryb nocny tj. taką soczewkę, która pozwala rejestrować dokładny i przejrzysty obraz nawet wtedy, gdy brakuje światła słonecznego będącego normalnością za dnia.  Istotną własnością, którą charakteryzuje się obiektyw w kamerze samochodowej jest kąt nagrywania. Należy pamiętać o tym, że kierowcy powinno zależeć, aby jak najwięcej elementów mogło zostać zarejestrowanych przez kamerę samochodową. Zdecydowana większość kamer dysponuje kątem 120 stopni, niemniej jednak to nie jest największa wartość. Im więcej tym teoretycznie lepiej.

Ponad to kamery mogą być wyposażone w dodatkowe atrybuty:

  • Czujnik ruchu pozwalający uniknąć sytuacji, w której kierowca zapomni włączyć manualnie kamery. Czujnik pozwala po prostu uruchomić nagrywanie w przypadku pierwszej zmiany położenia pojazdu.
  • Urządzenie nagrywające dźwięk, pozwalające wzbogacić nagranie wideo o ścieżkę dźwiękową wzbogacającą sam materiał wideo.
  • Filtr pozwalający rejestrować obraz w podczerwieni.
  • Odbiornik GPS, który pozwala określić prędkość poruszania się pojazdu.

Dodatkowe elementy mające wpływ na wartość kamery samochodowej.

Kamera samochodowa to urządzenie elektroniczne. Tym samym dobrze, aby było kompatybilne z innymi urządzeniami elektronicznymi, w tym w szczególności z komputerami osobistymi. Dlatego każda dobra kamera samochodowa powinna być wyposażona w złącze USB. Nie można zapomnieć również o złączu HDMI, które pozwala podłączyć kamerę bezpośrednio do np. ekranu telewizora. Urządzenie powinno mieć również odpowiednią pojemność pamięci. Można to osiągnąć w gruncie rzeczy w dwojaki sposób. Albo urządzenie jest wyposażone we własną pamięć wewnętrzną, albo posiada elementy pozwalające mu na nagrywanie obrazu i przerzucania go wprost na zewnętrzny nośnik pamięci – np. na generalnie o większej pamięci niż pamięć wewnętrzna takich kamer kartę mikro SD. Nie wszystkie kamery muszą koniecznie dysponować uchwytem lub inną konstrukcją pozwalającą na przytwierdzenie kamery do samochodu. Różne są też źródła energii da kamer samochodowych. Może to być wewnętrzny akumulator zasilający urządzenie podczas jazdy, mogą to być baterie wymienne, a może umiejscowiona wewnętrznie bateria, którą należy regularnie ładować.

uruchamianie kamerki samochodowej

Jak podjąć dobrą decyzję przy zakupie kamery samochodowej?

Aby dobrze wybrać i nie przepłacić należy wziąć pod uwagę przede wszystkim swoje potrzeby. Kompletnie absurdalnym wydaje się być płacenie za takie usługi jak kamera wsteczna, skoro na co dzień kierowca porusza się po terenie niezabudowanym lub po prostu nie zmuszającym do skomplikowanych manewrów. Jeżeli ktoś nie zajmuje się akurat tworzeniem filmów instruktażowych i ogólnie rzecz biorąc wcale nie zależy mu na wysokiej jakości tylko raczej traktuje kamerę samochodową jako profilaktykę na rzecz ewentualnych przyszłych zdarzeń na drodze to raczej może spokojnie ograniczyć się do kamery nagrywającej w HD, a nie np. w Full HD. Z kolei po co inwestować w urządzenie posiadające ogromną pamięć, skoro swoje kontakty z pojazdem ktoś ogranicza tylko do nieregularnych wyjazdów do sklepu? Należy zatem każdą z proponowanych przez producentów cech i udogodnień skonfrontować z odpowiedzią na pytanie: w jakim celu właściwie chce się używać wideorejestratora. Z drugiej strony warto zauważyć, że istnieje pewne minimum, które powinny się obligatoryjnie znaleźć w kamerze samochodowej, aby była ona użyteczna. Mowa o jakości co najmniej HD, kącie nagrywania co najmniej 120 stopni oraz odpowiednim domyślnym nośniku pamięci, jak i o tym, że są takie elementy, które wpływają na cenę, ale nie wartość użytkową – np. wielkość ekranu kamery. 

Należy odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

  1.  W jakim celu używamy samochodu?
  2. W jakim celu chcemy używać kamery samochodowej?
  3. Jakie elementarne cechy powinna posiadać kamera samochodowa, aby pogodzić użytkowanie samochodu z celami użytkowania tej kamery?