Odśnieżanie dróg – standardy i zasady

Usuwanie śniegu i lodu z szos gminnych i powiatowych oraz posypywaniem nawierzchni solą, piaskiem zajmują się wyspecjalizowane firmy. Powinny one posiadać odpowiedni sprzęt, wykwalifikowanych ludzi i wygrać przetarg na to zadanie, który co roku ogłasza każdy z samorządów.

W Polsce drogi publiczne ze względu na różne funkcje dzielą się na:

  • krajowe,
  • wojewódzkie,
  • powiatowe,
  • gminne

Za odśnieżenie drogi odpowiedzialny jest jej zarządca.

Drogi krajowe są własnością Skarbu Państwa, zaś trasy wojewódzkie, powiatowe i gminne – odpowiedniego samorządu. Przykładowo w Poznaniu, drogami należącymi do miasta zarządza – jak sama nazwa wskazuje – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Siecią dróg powiatowych na terenie Poznania i 17 otaczających tę aglomerację gmin administruje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Tymczasem drogami będącymi własnością samorządu województwa dysponuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Tak jak drogą należącą do gminy wiejskiej lub miejskiej nie zarządza samodzielnie wójt lub burmistrz, tak samo premier, rząd albo prezydent nie zarządza bezpośrednio trasami krajowymi. Zajmuje się tym odpowiednia instytucja. Jest to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Posiada ona oddziały w największych miastach Polski, także w Poznaniu.

Obowiązki zarządcy drogi

Zgodnie z Ustawą o ruchu drogowym utrzymanie drogi to „wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej”. Utrzymanie drogi to jeden z obowiązków zarządcy drogi.

Żeby prawidłowo poradzić sobie z tym zadaniem, może ona na gruntach przyległych do pasa drogowego ustawić zasłony przeciwśnieżne. Takie konstrukcje z drewnianych lub metalowych palików oraz plandeki lub mocnej siatki można zobaczyć na przykład przy drogach krajowych w terenie niezabudowanym. Czyli tam, gdzie silne podmuchy wiatru mogą przenieść śnieg z pól wprost na drogę i poruszające się nią samochody.

Odśnieżaniem drogi nie zajmują się pracownicy zarządcy drogi, ale przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg ogłoszony przez właściwy samorząd.

Odśnieżaniem dróg publicznych zajmują się firmy, które wygrały przetarg. Powinny one posiadać odpowiedni sprzęt.

Standardy odśnieżania dróg

Na stronie internetowej każdego zarządcy drogi coraz częściej można znaleźć informacje na temat dróg, którymi administruje – w tym wykazy i mapy. Są to numery tras, ich nazwy, przebieg oraz długość każdego ze wskazanych odcinków.

Na stronie znajdziemy też informacje na temat zimowego utrzymania dróg, a dokładnie standardów odśnieżania każdej z tras. Co w tym przypadku oznaczają standardy? Jakość. Przykładowo. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ustanowił, że administrowane przez niego główne drogi dojazdowe do miasta powinny być odśnieżane w drugim standardzie. Czyli śliskość ma być usunięta na całej szerokości, a na odśnieżonej szosie może znajdować się warstwa zajeżdżonego śniegu. Ponad połowa powiatowych tras w mieście i okolicznych gminach odśnieżana jest jednak w trzecim, czyli niższym standardzie. Różni się on od drugiego tym, że śliskość likwidowana jest tu tylko na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych oraz w innych miejscach wskazanych przez ZDP.

Najniższy standard odśnieżania dróg ma numer cztery i dotyczy nielicznych tras. Są to gruntowe drogi oraz tzw. nieulepszone. Tu jezdnia jest zimą zasypana białym puchem, a odśnieżanie odbywa się tylko interwencyjnie.

W przypadku każdej drogi firmy odśnieżające powinny dojechać na miejsce i zabrać się do pracy w ciągu godziny od otrzymania zlecenia od dyżurnego z ZDP.

Zależnie od standardu drogi, specjalistyczny sprzęt powinien się na niej pojawić w ciągu jednej lub nawet kilku godzin.

Odśnieżanie dróg – różny czas reakcji

Inaczej jest w mieście. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ustanowił, że jezdnie będą zaliczane do różnego rodzaju sieci tras. Różni je kolejność odśnieżania i czas reakcji:

  • sieć strategiczna – najważniejsze drogi w mieście (wjazdowe, prowadzące do głównych instytucji i największych szpitali), odśnieżane w pierwszej kolejności, czas reakcji wynosi od 1,5 do 2 godz.,
  • sieć podstawowa – odśnieżane w drugiej kolejności, czas reakcji wynosi od 2 do 2,5 godz. i liczony jest od od momentu zakończenia prac w sieci wyższej kategorii,
  • sieć lokalna I – odśnieżana w trzeciej kolejności, czas reakcji wynosi od 4 do 4,5 godz. i liczony jest od chwili zakończenia prac na sieci wyższego rzędu,
  • sieć lokalna II – odśnieżana w czwartej kolejności, czas reakcji wynosi od 3 do 3,5 godz. i również mierzony jest od chwili zakończenia prac w sieci wyższego rzędu.

Do ostatniej kategorii zaliczane są ulice osiedlowe, które są istotne komunikacyjnie. Podczas dużych i długich opadów śniegu mieszkańcy mogą się spodziewać, że nie tylko rano z trudem wyjadą z osiedla. Również podczas powrotu z pracy powinni się przygotować na utrudnienia. Bowiem ze względu na wydłużony czas reakcji firm odśnieżających, może się okazać, że również po południu na osiedlowych uliczkach będzie jeszcze ślisko.

Odszkodowanie od zarządcy drogi

Przeciętnemu użytkownikowi drogi trudno jest tak po prostu stwierdzić, jaką trasą się porusza – gminną, powiatową. Zazwyczaj ta informacja nie jest mu też do niczego potrzebna. Na co dzień ważniejszy jest bowiem numer drogi, który pomaga podczas nawigacji.

Gdy z powodu śliskiej nawierzchni uszkodzisz samochód, masz prawo domagać się odszkodowania od zarządcy drogi.

Raz na jakiś czas zdarza się jednak, że musimy sprawdzić, drogą jakiego rodzaju się poruszamy oraz w czyim jest ona zarządzie. Jest to kluczowe, gdy na przykład wjechaliśmy w ogromną wyrwę i uszkodziliśmy koło samochodu albo z powodu źle odśnieżonej nawierzchni, wpadliśmy w poślizg i uderzyliśmy w drzewo. Wówczas mamy prawo domagać się odszkodowania właśnie od zarządcy drogi. Żeby je uzyskać, trzeba skontaktować się z urzędnikami i zebrać potrzebną dokumentację.

W razie jakichkolwiek problemów z samochodem, zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy pełną pomoc drogową, naprawę auta w warsztacie i samochód zastępczy.